Ambities en inzet

Om de beschikbare humanitaire middelen in te kunnen zetten waar zij het hardst nodig zijn, is het essentieel om een goed overzicht te hebben van de noden. Aan iedere aanvraag voor humanitaire hulp ligt daarom een needs assessment (behoeftenidentificatie) ten grondslaG.

ArabicDutchEnglishFrench