Privacy statement

Privacy statement van stichting Meriem Foundation

Dit Privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die stichting Meriem Foundation verwerkt van haar leden, partners, donateurs, vrijwilligers of andere geïnteresseerden.
Wanneer U een donatie doet, collectant, lid of partner bent van Meriem Foundation of anderszins contact heeft met onze stichting, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy statement te verwerken. Deze persoonlijke gegevens worden door onze stichting zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) . We raden u daarom aan ons privacy statement goed te lezen.

Verantwoordelijke

Stichting Meriem Foundation is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Hieronder de contactgegevens van onze functionaris gegevensbescherming:

Stichting Meriem Foundation
https:// meriemfoundation.nl
Cobradreef 41
3564ET Utrecht
Tel 06 21596612

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wanneer u informatie aanvraagt via onze website, telefoon, e-mail en/of U bij ons aanmeldt of een dienst afneemt, registreren wij uw persoonsgegevens. Wij verzamelen en verwerken slechts noodzakelijke persoonsgegevens die nodig zijn voor het leveren van onze diensten.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam en geslacht
• Adresgegevens en eventueel postadres
• Telefoonnummer, E-mailadres en bankrekeningnummer
• Bedrijfsnaam en overige bedrijfsgegevens
• Functie
• Informatie over uw machtiging (frequentie en hoogte bedrag)
• Informatie die u zelf invult in een bericht in het contactformulier

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Meriem Foundation verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het verstrekken van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie.
• Het versturen van uitnodigingen of informatie over onze diensten, bijeenkomsten, activiteiten en medische campagnes.
• Het incasseren van de contributie en eventuele andere bijdragen en voor het uitbetalen van door u ingediende declaraties.
• Uw donatie, sollicitatie of inschrijving te verwerken en/of beheren
• Om te weten te komen welke onderwerpen spelen en zo te bepalen welke diensten of hulp wij zouden moeten aanbieden en in welk land en stad.
• Om onze administratie te beheren, zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale verplichtingen;
• Om bij te houden wie we wel en niet mogen benaderen per type campagne;
• Om uw vragen te beantwoorden en uw klachten te behandelen

Bewaartermijnen

De hierboven vermelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor wij deze gegevens hebben verzameld en van eventuele wettelijke bepalingen en voorschriften.

Delen van persoonsgegevens met derden

De stichting Meriem foundation verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De stichting Meriem foundation blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gebruiken van Cookies

De stichting Meriem foundation gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze stichting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het mailformulier op de site.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De stichting Meriem Foundation wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Onze stichting Meriem Foundation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via het mailformulier dat op de site staat.

Stichting Meriem Foundation heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
• TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

• DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
• DNSSEC is een extra beveiliging boven op DNS voor het omzetten van een domeinnaam meriemfoundation.nl naar het hieraan gekoppelde IP-adres. ; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

ArabicDutchEnglishFrench